ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 ที่
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
จังหวัด
e-mailโรงเรียน
websiteโรงเรียน
โทรศัพท์
โทรสาร
  1
 กรรณสูตศึกษาลัย
 440 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่  สุพรรณบุรี
  kannasoot@hotmail.com
  http://www.kannasoot.ac.th/   035-525-629   035-525-631
  2
 กันทรารมณ์
 1 ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์  ศรีสะเกษ
  krschool@hotmail.com
  www.kr.ac.th   045-651143   045-651532
  3
 กาวิละวิทยาลัย
 451 ถนนมหิดล ต.ท่าศาลา  เชียงใหม่
  kawila.chiangmai@Gmail.com
  www.kwc.ac.th   053-244826   053-246166
  4
 ขุนยวมวิทยา
 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม  แม่ฮ่องสอน
  kwit_school@hotmail.com
  www.khunyuam.ac.th   053-691107   053-691107
  5
 ควนขนุน
 145 หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110  พัทลุง
  malamaitiger30@gmail.com
  www.kkn.ac.th   074-681773   074-682142
  6
 ค่ายบางระจันวิทยาคม
 26/2 หมู่ 4 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน  สิงห์บุรี
  kbws35@hotmail.com
  http://www.kbws.ac.th   0-36699353   0-36699353
  7
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
 345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง จ.เชียงราย  เชียงราย
  pcccr@hotmail.com
  www.pcccr.ac.th   053-174-551   053-174-555
  8
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
 125 หมู่ 9 ถ.ห้วย-พอด-ภูบ่อบิด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน  เลย
  pccloei1@hotmail.com
  www.pccloei.ac.th   042-877-025   042-877-034
  9
 ฉวางรัชดาภิเษก
 137 ม.8 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  นครศรีธรรมราช
  chawangrat@ratchada.ac.th
  www.ratchada.ac.th   075-481169   075-481-169
  10
 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
 86 หมู่ 4 ต.ด่านแม่คำมันพิทยาคม อ. ลับแล  อุตรดิตถ์
 
    055-816-145   055-816-145
  11
 ตราษตระการคุณ
 494 หมู่ 8 ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด  ตราด
 
  www.tkschool.ac.th   039-511151   039-522712
  12
 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 9 หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า  นครสวรรค์
  takfawichaprasit.tw@gmail.com
  www.facebook.com/takfawichaprasit42   056-241342-3   056-241343
  13
 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
 197 หมู่ 6 ต.ท่ายาง  นครศรีธรรมราช
  thungyai-197@hotmail.com
  http://www.thungyaiwit.ac.th   075-489-212   075-489-212
  14
 ท่าลีวิทยา
 95 ม.1 บ้านโนนสว่าง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140  เลย
 
  http://www.thaliwit.ac.th/newthali55/   042-889-214   042-889-559
  15
 ท่าแซะรัชดาภิเษก
 99 ม.16 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ  ชุมพร
  trp@rachada.ac.th
  www.rachada.ac.th   077-599179   077-599180
  16
 ท่าใหม่
 100 ถ.สัมปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่  จันทบุรี
  punsawat-pr@hotmail.com
  www.thamai.ac.th   0-3943-1341   039-431-210
  17
 ธรรมโชติศึกษาลัย
 103 ม.4 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช  สุพรรณบุรี
  ict.tcshool@gmail.com
  www.tcschool.ac.th   035-578088-9  
  18
 ธาตุนารายณ์วิทยา
 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  สกลนคร
  krootostnw@hotmail.com
  http://www.tnw.ac.th   042-743-678   042-743-678
  19
 นารีรัตน์จังหวัดแพร่
 1 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  แพร่
 
  http://www.nareerat.ac.th/   054-511-124  
  20
 น้ำพองศึกษา
 900 หมู่ 10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง  ขอนแก่น
  ictnps@hotmail.com
  www.nps.ac.th   043-431701   043-431701
  21
 น้ำริดวิทยา
 หมู่ 7 ตำบลน้ำริด อำภอเมือง  อุตรดิตถ์
  nvsec39@hotmail.com
  www.namrid.ac.th   055-447-418   055-447-418
  22
 บุ่งคล้านคร
 155 หมู่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า  บึงกาฬ
  bnk_vichakarn@hotmail.com
  http://www.thaischool.in.th/bungklanakorn/   042-499078   042-499113
  23
 บ้านตาก?ประชาวิทยาคาร?
 90/1 หมู่ 4 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก  ตาก
  myprachawit@hotmail.com
  www.bpw.ac.th   055-591026   055-591027
  24
 บ้านนา?นายกพิทยากร?
 112 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ. บ้านนา จ.นครนายก  นครนายก
  npk@npk.ac.th
  www.npk.ac.th   037-381785   037-382020
  25
 บ้านแท่นวิทยา
 291 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น  ชัยภูมิ
  banthaen@windowlives.com
  http://www.bantan.ac.th   044-887107   044-887108
  26
 ประเทียบวิทยาทาน
 259 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง (18150)  สระบุรี
  turakan-p@hotmail.com
  http://www.prateab.ac.th/   0-3637-7456   0-3636-5836
  27
 ผดุงปัญญา
 151 หมู่ 6 ต.ไม้งาม อ.เมือง  ตาก
  jackphadung@gmail.com
  www.phadung.ac.th   0-5-551-113  
  28
 พิมานพิทยาสรรค์
 เลขที่ 2 ต.พิมาน อ.เมือง  สตูล
  ictphiman@gmail.com
  www.phiman.ac.th   074-711-086   074-711-588
  29
 พิริยาลัยจังหวัดแพร่
 151 ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง  แพร่
  piriyalai@gmail.com
  www.piriyalai.ac.th   054-511-104   054-522-210
  30
 ฟากกว๊านวิทยาคม
 217 ม.6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง  พะเยา
  fakkwanfc@hotmail.com
  www.fkk.ac.th   054-427-742   054-427-247
  31
 ภูเขียว
 142 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว  ชัยภูมิ
  school@phukhieo.ac.th
  www.phukhieo.ac.th   044-861-430   044-861-822
  32
 ภูเรือวิทยา
   เลย
 
    042-899088   042-899088
  33
 มัธยมวัดดาวคนอง
 162 เจริญนคร 65 ดาวคะนอง ธนบุรี กทม.10600  กรุงเทพมหานคร
 
  www.mdn.ac.th   024773177   024-601-220
  34
 ราชประชานุเคราะห์ 30
 77 หมู่ 2 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย 50280  เชียงใหม่
 
     
  35
 ร้องกวางอนุสรณ์
 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง  แพร่
  ra_school@hotmail.com
  www.ras.ac.th   054-597300 -   054-648357
  36
 ลือคำหาญวารินชำราบ
 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ  อุบลราชธานี
  lueschool45@gmail.com
  www.lukhamhan.ac.th   045-322-964   045-322-964
  37
 วังน้ำเย็นวิทยาคม
 อ.วังน้ำเย็น  สระแก้ว
  wny_school@hotmail.com
  www.wny.ac.th   037-251429   037-251429
  38
 วารินชำราบ
 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ  อุบลราชธานี
  warinschool@hotmail.com
  www.warin.ac.th   045-424130   045-424129
  39
 ศรีชมภูวิทยา
 126 ม.9 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย  บึงกาฬ
  scwyschool@hotmail.com
  www.scwyschool.com   042-018014  
  40
 ศรีเทพประชาสรรค์
 58 หมู่ 12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ  เพชรบูรณ์
  prachasan@hotmail.com
  http://www.srithep.ac.th   056-799333   056-799501
  41
 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
 154 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เชียงใหม่
  sscm_chiangmai@hotmail.com
  http://203.172.209.60   053-121-131   053-121-133
  42
 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
 202 หมู่ 1 ต.ปางหมู อ.เมือง  แม่ฮ่องสอน
  itssms@hotmail.com
  www.ssms.ac.th   053-061258   053-061258
  43
 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 88 หมู่ 3 รามอินทรา มีนบุรี  กรุงเทพมหานคร
 
     
  44
 สระแก้ว
 โรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว  สระแก้ว
  mailsakaeo@yahoo.com
  www.sakaeo-sc.ac.th   037-241091   037-241091
  45
 สวนศรีวิทยา
 280 ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110  ชุมพร
  suansriwittaya@hotmail.com
  www.suansri.ac.th   077-541-050   077544199--
  46
 สองพิทยาคม
 427 ม.6 ต.บ้านหนุน อ.สอง  แพร่
  songpit@hotmail.com
  www.songpit.ac.th   ?054-591709   054-642649
  47
 สา
 7 หมู่ 8 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา  น่าน
  saschool_nan@hotmail.com
  www.saschool.ac.th   054-781764   054-781774
  48
 สามัคคีวิทยาคม
 159 ถนนบรรพปราการ ต.รอบเวียง อ.เมือง  เชียงราย
  samakkhi1@thaimail.com
  www.samakkhi.ac.th   053-711-018   053-713-003
  49
 หนองหญ้าไซวิทยา
 265 หมู่ 6 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ  สุพรรณบุรี
  nongyasai@gmail.com
    035-411-111  
  50
 หว้านใหญ่วิทยา
 หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่  มุกดาหาร
  wanyaiwit@gmail.com
  www.wanyai.ac.th   042-699062   042-699062
  51
 ห้องสอนศึกษา
 1/17 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง  แม่ฮ่องสอน
  hongson@hongson.ac.th
  http://www.hongson.ac.th   053-612079   053-612079
  52
 อุตรดิตถ์ดรุณี
 ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 53000  อุตรดิตถ์
 
  www.un.ac.th   055-411-105   055-413-205
  53
 เชียงกลมวิทยา
 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 241 ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150  เลย
  ck.ac.th@hotmail.com
  www.ck.ac.th   042-075075   042-2075310
  54
 เชียรใหญ่
 เลขที่ 88หมู่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่  นครศรีธรรมราช
  chianyaischool@cy.ac.th
  www.cy.ac.th   075-362136   075-362136
  55
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
 227 หมู่ 1 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  อุตรดิตถ์
  tunu@windowslive.com
  www.tunu.ac.th   055-479454   055-479455
  56
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง  ลำปาง
  khelang@hotmail.co.th
  http://www.kln.ac.th   054-226-932   054-222-954
  57
 เทพมงคลรังษี
 17 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง  กาญจนบุรี
  thepmk@hotmail.com
  www.thepmk.ac.th   034-511320  
  58
 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
 279 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง  กาญจนบุรี
  dsl_kn@hotmail.com
  dsl.ac.th   034-589242   034-589447
  59
 เมยวดีพิทยาคม
 ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250  ร้อยเอ็ด
  moeimail@moeipit.com
  www.moeipit.com   0-4357-7021   043-577233
  60
 เมืองถลาง
 150 ม.5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง  ภูเก็ต
  muangthalangschool@hotmail.com
  http://www.mt.ac.th   076-621142   076-621143
  61
 เมืองนครศรีธรรมราช
 120 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลนาทราย อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
  mail@mns.ac.th
  www.mns.ac.th/   0-7576-4131   0-7576-4131
  62
 เมืองพญาแลวิทยา
 149 หมู่ 1 ตำบลในนเมือง อำเภอเมือง  ชัยภูมิ
  phayalae@gmail.com
  www.phayalae.ac.th   044-811768   044-811769
  63
 เมืองสุราษฎร์ธานี
 223 ถ.ลูกเสือ อ.เมือง  สุราษฎร์ธานี
  -
  www.mst.ac.th   077-285-686  
  64
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
 113 หมู่ 13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  เชียงราย
  mengrai1@gmail.com
  www.mengrai.ac.th   053-705944   053-705910
  65
 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 412 ม.1 ถนนเพชรเกษม สายเอเซีย41 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ  สุราษฎร์ธานี
  wsra.pr@gmail.com
  www.wsra.ac.th   077-361996-7   077-361-996
  66
 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
 ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง  ลำปาง
  sadets@sadet.ac.th
  www.sadet.ac.th   054-342190   054-342191
  67
 เหนือคลองประชาบำรุง
 197 หมู่ที่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง  กระบี่
  kaluae_3@hotmail.com
  www.nkpr.ac.th   075-691470   075-691-470
  68
 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
 95 ม 9 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  แม่ฮ่องสอน
  daroonsik@gmail.com
  www.mdrsschool..ac.th   0-5368-9242   053-689243
  69
 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
 315 หมู่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง  แม่ฮ่องสอน
  mr.chartthai@gmail.com
  www.boripat.ac.th   0-5368-1250   0-568-1336
  70
 โนนสูงศรีธานี
 163 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง  นครราชสีมา
  sritani.stn@gmail.com
  www.sritani.ac.th   044-379250   044-326361
  71
 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
 419 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ  ชลบุรี
  serkapong@hotmail.com
  http://pho.ac.th   038-225-211   038-225-545
  72
 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
 142 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  ตรัง
  sparachinee@hotmail.com
  http://www.spa.ac.th   075-218-792   075-210-792