ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ICT โรงเรียน
ปีการศึกษา 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562  << คลิก
 ที่
ชื่อโรงเรียน
ข้อมูล
โรงเรียน
(%)
จัดอบรมครู ICT
(ครั้ง)
ครูได้รับ
การอบรม
ICT (%)
สื่อการสอน
ที่ผลิต
(%)
เผยแพร่บน
web
(%)
elearning
ใช้สอน
(%)
นักเรียน
นำเสนอ
ICT(%)
ค่าเฉี่ย
O_NET
ม.3,6
ค่าเฉี่ย
GPA
ม.3,6
จำนวนผลงาน
นักเรียนระดับ
ภาค/ประเทศ

จำนวน
คอมพิวเตอร์
ทั้งหมด(เครื่อง)

จำนวน
คอมพิวเตอร์
เล่นnet(เครื่อง)
จำนวน
โปรแกรม
MISที่ใช้
  1
 กรรณสูตศึกษาลัย
88.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2
 กันทรารมณ์
100
6
100
6.1
6.8
81.6
100
35.1
3.2
13
419
400
10
  3
 กาวิละวิทยาลัย
100
4
51.2
17.1
66.7
11.4
100
37.4
2.6
2
399
324
9
  4
 ขุนยวมวิทยา
100
2
86.5
 
10
90
78.8
35.2
44.8
 
198
133
9
  5
 ควนขนุน
100
1
100
4.4
3.3
1.1
91.5
36.9
2.4
1
302
262
6
  6
 ค่ายบางระจันวิทยาคม
94.1
1
64.2
18.8
9.4
0
80.9
35.5
2.5
6
152
140
4
  7
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
100
 
100
 
85.7
2.9
 
 
 
 
364
318
7
  8
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
100
1
100
11.6
14.5
72.5
100.1
40.2
3.9
 
133
133
7
  9
 ฉวางรัชดาภิเษก
88.2
1
75.2
10.6
12.8
12.8
100
36.4
2.4
3
216
150
6
  10
 ตราษตระการคุณ
76.5
5
31.9
9.3
5.2
7.2
100
42.1
3
1
461
400
5
  11
 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
100
4
100
49.2
16.4
49.2
100
34.7
2.4
8
130
130
14
  12
 ท่าแซะรัชดาภิเษก
94.1
3
100
9.7
8.3
90.3
90.6
33.9
2.3
4
179
124
4
  13
 ท่าใหม่
100
1
75.6
 
0
100
95.8
 
 
 
299
272
1
  14
 ธรรมโชติศึกษาลัย
88.2
2
100
2.2
3.3
87.9
85.1
35.5
2.9
2
297
220
11
  15
 ธาตุนารายณ์วิทยา
100
8
50.5
3
11.3
11.3
80.8
76.6
0
3
377
377
9
  16
 น้ำพองศึกษา
100
5
92.3
2.7
44.6
98.2
81.7
38.3
2.7
4
373
325
11
  17
 น้ำริดวิทยา
100
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
  18
 บุ่งคล้านคร
100
2
100
24.4
58.5
95.1
22.4
32.2
1.5
1
171
110
5
  19
 บ้านตาก?ประชาวิทยาคาร?
100
2
82.9
47.9
4.2
14.6
100
34.7
2.5
2
157
70
5
  20
 บ้านนา?นายกพิทยากร?
88.2
3
46.3
3.3
60.4
26.4
31.8
38.4
2.7
1
272
250
10
  21
 บ้านแท่นวิทยา
100
 
77.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  22
 ประเทียบวิทยาทาน
94.1
3
12.5
1.3
12.5
18.8
100
0
0
1
253
220
2
  23
 พิมานพิทยาสรรค์
100
5
12.5
3.8
30
101.3
97.7
39.2
110.3
3
 
 
14
  24
 ฟากกว๊านวิทยาคม
88.2
3
58.5
11.4
17.1
17.1
50.9
37.8
0
10
262
300
6
  25
 ภูเขียว
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  26
 ภูเรือวิทยา
64.7
2
 
 
 
 
88.1
 
 
 
190
160
 
  27
 ร้องกวางอนุสรณ์
88.2
3
100
14
30
28
72.2
35.8
2.5
 
404
300
2
  28
 ลือคำหาญวารินชำราบ
94.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  29
 วังน้ำเย็นวิทยาคม
82.4
4
100
 
3.1
15.5
0
36.7
0
 
249
300
8
  30
 วารินชำราบ
88.2
8
100
10.5
32.9
100
31
32.8
2.4
9
354
180
14
  31
 ศรีชมภูวิทยา
88.2
3
100
 
21.7
91.3
82.4
33.7
4
 
69
69
2
  32
 ศรีเทพประชาสรรค์
94.1
2
12.5
 
3.6
0
 
 
 
 
214
214
2
  33
 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
100
1
12.5
2.3
8
23
83.8
61.1
0.4
 
205
170
6
  34
 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
100
1
10
 
3.7
74.1
 
 
 
 
155
200
2
  35
 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
35.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  36
 สระแก้ว
94.1
1
65.9
44.6
7.7
18.5
100
37.4
2.7
3
191
180
6
  37
 สองพิทยาคม
100
1
100
11.8
2.9
95.6
89.3
37.2
3
13
264
250
2
  38
 สา
100
2
100
11
68.5
61.6
100
37.1
0
 
 
350
12
  39
 สามัคคีวิทยาคม
100
3
45.4
9.6
14.7
14.7
 
88.2
0
2
798
785
2
  40
 หว้านใหญ่วิทยา
100
3
100
8.3
25
45.8
74.9
31.4
0
 
51
80
6
  41
 ห้องสอนศึกษา
100
 
 
 
 
 
100
38.8
3.4
 
101
180
3
  42
 อุตรดิตถ์ดรุณี
82.4
 
 
 
 
 
100
43.8
0
 
311
342
6
  43
 เชียงกลมวิทยา
88.2
2
100
26.9
130.8
76.9
67
34.2
0
 
183
100
2
  44
 เชียรใหญ่
94.1
2
86
43.5
2.9
0
90.8
20.6
56.6
 
245
179
6
  45
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
100
5
100
 
54.1
87.8
100
34.6
0
 
275
270
5
  46
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
100
5
 
11.4
 
 
 
37.2
2.8
 
256
 
9
  47
 เทพมงคลรังษี
88.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  48
 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
94.1
1
41.5
19.2
9.6
0
100
34.4
2.8
2
214
214
5
  49
 เมยวดีพิทยาคม
94.1
1
100
30
20
52.5
86
64.5
3.9
 
333
300
4
  50
 เมืองถลาง
88.2
2
100
 
1.1
0
 
68.9
78.1
 
262
200
1
  51
 เมืองพญาแลวิทยา
100
1
84.3
4.9
88.9
4.9
93.2
32.5
2.9
1
274
274
5
  52
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
100
8
100
50
73.4
32.8
100
37.6
2.7
1
249
249
7
  53
 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
100
1
100
 
11.8
94.1
100
59.6
2.9
 
440
420
9
  54
 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
94.1
4
100
21.4
9.5
26.2
100
65.1
24.1
 
303
303
10
  55
 เหนือคลองประชาบำรุง
94.1
2
100
5.5
20.5
13.7
81.6
17
0
2
176
170
8
  56
 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
100
3
97.5
 
76.1
93.5
100
35
2.6
1
185
185
9
  57
 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  58
 โนนสูงศรีธานี
100
1
70.9
6.8
16.9
35.6
100
35.6
2.9
 
413
413
7
  59
 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
100
1
4.2
3.7
55.6
444.4
 
 
 
 
373
400
5
  60
 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
100