ที่
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
จังหวัด
สังกัด
เป็นสมาชิกปี
หมายเลข
โทรศัพท์
e-mail โรงเรียน
  1
 กรรณสูตศึกษาลัย
  440 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่   สุพรรณบุรี
 สพม.9
 2554
   kannasoot@hotmail.com
  2
 กันทรารมณ์
  1 ถ.ประชารังสฤษดิ์ ต.ดูน อ.กันทรารมย์   ศรีสะเกษ
 สพม.28
 2551
   krschool@hotmail.com
  3
 กาวิละวิทยาลัย
  451 ถนนมหิดล ต.ท่าศาลา   เชียงใหม่
 สพม.34
 2550
   kawila.chiangmai@Gmail.com
  4
 ขุนยวมวิทยา
  ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม   แม่ฮ่องสอน
 สพม.34
 2551
   kwit_school@hotmail.com
  5
 ควนขนุน
  145 หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110   พัทลุง
 สพม.12
 2553
   malamaitiger30@gmail.com
  6
 ค่ายบางระจันวิทยาคม
  26/2 หมู่ 4 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน   สิงห์บุรี
 สพม.5
 2553
   kbws35@hotmail.com
  7
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
  345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง จ.เชียงราย   เชียงราย
 สพม.36
 2554
   pcccr@hotmail.com
  8
 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
  125 หมู่ 9 ถ.ห้วย-พอด-ภูบ่อบิด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน   เลย
 สพม.19
 2554
   pccloei1@hotmail.com
  9
 ฉวางรัชดาภิเษก
  137 ม.8 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช   นครศรีธรรมราช
 สพม.12
 2550
   chawangrat@ratchada.ac.th
  10
 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
  86 หมู่ 4 ต.ด่านแม่คำมันพิทยาคม อ. ลับแล   อุตรดิตถ์
 สพม.39
 2556
   
  11
 ตราษตระการคุณ
  494 หมู่ 8 ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด   ตราด
 สพม.17
 2551
   
  12
 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
  9 หมู่ 1 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า   นครสวรรค์
 สพม.42
 2553
   takfawichaprasit.tw@gmail.com
  13
 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
  197 หมู่ 6 ต.ท่ายาง   นครศรีธรรมราช
 สพม.12
 2556
   thungyai-197@hotmail.com
  14
 ท่าลีวิทยา
  95 ม.1 บ้านโนนสว่าง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140   เลย
 สพม.19
 2555
   
  15
 ท่าแซะรัชดาภิเษก
  99 ม.16 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ   ชุมพร
 สพม.11
 2553
   trp@rachada.ac.th
  16
 ท่าใหม่
  100 ถ.สัมปทาน ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่   จันทบุรี
 สพม.17
 2551
   punsawat-pr@hotmail.com
  17
 ธรรมโชติศึกษาลัย
  103 ม.4 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช   สุพรรณบุรี
 สพม.9
 2553
   ict.tcshool@gmail.com
  18
 ธาตุนารายณ์วิทยา
  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง   สกลนคร
 สพม.23
 2554
   krootostnw@hotmail.com
  19
 นารีรัตน์จังหวัดแพร่
  1 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่   แพร่
 สพม.37
 2556
   
  20
 น้ำพองศึกษา
  900 หมู่ 10 ต.วังชัย อ.น้ำพอง   ขอนแก่น
 สพม.25
 2551
   ictnps@hotmail.com
  21
 น้ำริดวิทยา
  หมู่ 7 ตำบลน้ำริด อำภอเมือง   อุตรดิตถ์
 สพม.39
 2550
   nvsec39@hotmail.com
  22
 บุ่งคล้านคร
  155 หมู่ 2 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า   บึงกาฬ
 สพม.21
 2550
   bnk_vichakarn@hotmail.com
  23
 บ้านตาก?ประชาวิทยาคาร?
  90/1 หมู่ 4 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก   ตาก
 สพม.38
 2553
   myprachawit@hotmail.com
  24
 บ้านนา?นายกพิทยากร?
  112 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ. บ้านนา จ.นครนายก   นครนายก
 สพม.7
 2553
   npk@npk.ac.th
  25
 บ้านแท่นวิทยา
  291 หมู่ 3 ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น   ชัยภูมิ
 สพม.30
 2551
   banthaen@windowlives.com
  26
 ประเทียบวิทยาทาน
  259 หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง (18150)   สระบุรี
 สพม.4
 2550
   turakan-p@hotmail.com
  27
 ผดุงปัญญา
  151 หมู่ 6 ต.ไม้งาม อ.เมือง   ตาก
 สพม.38
 2555
   jackphadung@gmail.com
  28
 พิมานพิทยาสรรค์
  เลขที่ 2 ต.พิมาน อ.เมือง   สตูล
 สพม.16
 2551
   ictphiman@gmail.com
  29
 พิริยาลัยจังหวัดแพร่
  151 ยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมือง   แพร่
 สพม.37
 2555
   piriyalai@gmail.com
  30
 ฟากกว๊านวิทยาคม
  217 ม.6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง   พะเยา
 สพม.36
 2550
   fakkwanfc@hotmail.com
  31
 ภูเขียว
  142 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว   ชัยภูมิ
 สพม.30
 2554
   school@phukhieo.ac.th
  32
 ภูเรือวิทยา
     เลย
 สพม.19
 2553
   
  33
 มัธยมวัดดาวคนอง
  162 เจริญนคร 65 ดาวคะนอง ธนบุรี กทม.10600   กรุงเทพมหานคร
 สพม.1
 2555
   
  34
 ราชประชานุเคราะห์ 30
  77 หมู่ 2 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย 50280   เชียงใหม่
 สพม.34
 2555
   
  35
 ร้องกวางอนุสรณ์
  ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง   แพร่
 สพม.37
 2553
   ra_school@hotmail.com
  36
 ลือคำหาญวารินชำราบ
  ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ   อุบลราชธานี
 สพม.29
 2554
   lueschool45@gmail.com
  37
 วังน้ำเย็นวิทยาคม
  อ.วังน้ำเย็น   สระแก้ว
 สพม.7
 2551
   wny_school@hotmail.com
  38
 วารินชำราบ
  ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ   อุบลราชธานี
 สพม.29
 2550
   warinschool@hotmail.com
  39
 ศรีชมภูวิทยา
  126 ม.9 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย   บึงกาฬ
 สพม.21
 2554
   scwyschool@hotmail.com
  40
 ศรีเทพประชาสรรค์
  58 หมู่ 12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ   เพชรบูรณ์
 สพม.40
 2551
   prachasan@hotmail.com
  41
 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
  154 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   เชียงใหม่
 สพม.34
 2554
   sscm_chiangmai@hotmail.com
  42
 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
  202 หมู่ 1 ต.ปางหมู อ.เมือง   แม่ฮ่องสอน
 สพม.34
 2550
   itssms@hotmail.com
  43
 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  88 หมู่ 3 รามอินทรา มีนบุรี   กรุงเทพมหานคร
 สพม.1
 2550
   
  44
 สระแก้ว
  โรงเรียนสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว   สระแก้ว
 สพม.7
 2550
   mailsakaeo@yahoo.com
  45
 สวนศรีวิทยา
  280 ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110   ชุมพร
 สพม.11
 2555
   suansriwittaya@hotmail.com
  46
 สองพิทยาคม
  427 ม.6 ต.บ้านหนุน อ.สอง   แพร่
 สพม.37
 2551
   songpit@hotmail.com
  47
 สา
  7 หมู่ 8 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา   น่าน
 สพม.37
 2553
   saschool_nan@hotmail.com
  48
 สามัคคีวิทยาคม
  159 ถนนบรรพปราการ ต.รอบเวียง อ.เมือง   เชียงราย
 สพม.36
 2554
   samakkhi1@thaimail.com
  49
 หนองหญ้าไซวิทยา
  265 หมู่ 6 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ   สุพรรณบุรี
 สพม.9
 2555
   nongyasai@gmail.com
  50
 หว้านใหญ่วิทยา
  หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่   มุกดาหาร
 สพม.22
 2553
   wanyaiwit@gmail.com
  51
 ห้องสอนศึกษา
  1/17 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง   แม่ฮ่องสอน
 สพม.34
 2554
   hongson@hongson.ac.th
  52
 อุตรดิตถ์ดรุณี
  ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 53000   อุตรดิตถ์
 สพม.39
 2554
   
  53
 เชียงกลมวิทยา
  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 241 ม.1 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150   เลย
 สพม.19
 2550
   ck.ac.th@hotmail.com
  54
 เชียรใหญ่
  เลขที่ 88หมู่ 7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่   นครศรีธรรมราช
 สพม.12
 2553
   chianyaischool@cy.ac.th
  55
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
  227 หมู่ 1 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000   อุตรดิตถ์
 สพม.39
 2550
   tunu@windowslive.com
  56
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
  249 หมู่ 12 ถนนจามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง   ลำปาง
 สพม.35
 2553
   khelang@hotmail.co.th
  57
 เทพมงคลรังษี
  17 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง   กาญจนบุรี
 สพม.8
 2554
   thepmk@hotmail.com
  58
 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
  279 ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง   กาญจนบุรี
 สพม.8
 2550
   dsl_kn@hotmail.com
  59
 เมยวดีพิทยาคม
  ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250   ร้อยเอ็ด
 สพม.27
 2553
   moeimail@moeipit.com
  60
 เมืองถลาง
  150 ม.5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง   ภูเก็ต
 สพม.14
 2553
   muangthalangschool@hotmail.com
  61
 เมืองนครศรีธรรมราช
  120 หมู่ที่ 1 ถนนเอเชีย ตำบลนาทราย อำเภอเมือง   นครศรีธรรมราช
 สพม.12
 2555
   mail@mns.ac.th
  62
 เมืองพญาแลวิทยา
  149 หมู่ 1 ตำบลในนเมือง อำเภอเมือง   ชัยภูมิ
 สพม.30
 2550
   phayalae@gmail.com
  63
 เมืองสุราษฎร์ธานี
  223 ถ.ลูกเสือ อ.เมือง   สุราษฎร์ธานี
 สพม.11
 2555
   -
  64
 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
  113 หมู่ 13 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100   เชียงราย
 สพม.36
 2554
   mengrai1@gmail.com
  65
 เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  412 ม.1 ถนนเพชรเกษม สายเอเซีย41 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ   สุราษฎร์ธานี
 สพม.11
 2550
   wsra.pr@gmail.com
  66
 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
  ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง   ลำปาง
 สพม.35
 2550
   sadets@sadet.ac.th
  67
 เหนือคลองประชาบำรุง
  197 หมู่ที่ 6 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง   กระบี่
 สพม.13
 2551
   kaluae_3@hotmail.com
  68
 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
  95 ม 9 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน   แม่ฮ่องสอน
 สพม.34
 2550
   daroonsik@gmail.com
  69
 แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
  315 หมู่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง   แม่ฮ่องสอน
 สพม.34
 2554
   mr.chartthai@gmail.com
  70
 โนนสูงศรีธานี
  163 ถ.ศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง   นครราชสีมา
 สพม.31
 2550
   sritani.stn@gmail.com
  71
 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
  419 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ   ชลบุรี
 สพม.18
 2554
   serkapong@hotmail.com
  72
 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
  142 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง   ตรัง
 สพม.13
 2554
   sparachinee@hotmail.com